PONIEDZIAŁEK 31 października

Msza św. godz. 17.30

1) za Parafian

2) + Emilię Góral od syna Piotra z rodz.

 

WTOREK 01 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych

Msze św. na cmentarzu

godz. 10.00 + Franciszkę Skrzypiec od Stanisławy, Zenony i Leszka Skrzypiec

godz. 14.00 za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu

 

ŚRODA 02 listopada - wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Msza św. godz. 17.30

1) + Ewę Duran od córki Małgorzaty z rodz.

2) + Mariusza, Jana, Bronisławę Godeckich, Stanisławę, Kazimierza, Witolda, Józefa, Danutę Krakowiaków, Irenę, Czesława Krzykawskich, Józefę, Antoniego Kołaczów, Mariana Smołę

 

CZWARTEK 03 listopada – św. Marcina

Msza św. godz. 17.30

1) + Antoniego Grelę od Danusi Grudzińskiej, Bożeny Janota z rodz, Małgosi Dzierżanowskiej z rodz.

2) + Teodozję Niedbał od Danusi Grudzińskiej, Bożeny Janota z rodz, Małgosi Dzierżanowskiej z rodz.

 

PIĄTEK 04 listopada - św. Karola Boromeusza

 Msza św. godz. 17.30

1) + Janinę, Ryszarda Zygmuntów, Zenona, Zygmunta, Stanisławę Wit

2) + Lucynę Malina od sąsiadów Reginy Dul, Anny Hanak, Heleny Bochenek, Ewy Sobieraj, Janiny Mrozińskiej, Marii Skrzypiec, Katarzyny Żmuda, Janiny Trzewiczek, Zenony Skrzypiec, Grażyny Bochenek, Haliny Trzcionka z rodzinami

 

SOBOTA 05 listopada

Msza św. godz. 17.30

1) + Mariannę, Jakuba Pawlik

2) + Lucynę i Mieczysława Trzcionków

 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06 listopada

7.00 + ks. Krzysztofa Słomiana od rodz. Mańków

9.30 + Grzegorza Golbę od sąsiadów Marleny i Tomasza Cichy

12.00 + Ryszarda Adolph od Małgorzaty i Wojciecha Boreckich z rodz.

16.30 + Zofię Kozioł od sąsiadów Mrożek, Mańka, Flak, Jeszke, Januszko, Lis, Kot, Kubica i Wioletty Gwóźdź