PONIEDZIAŁEK 07 listopada

Msza św. godz. 17.30

1) + Jadwigę Lis od męża i córki z rodz.

2) + Jadwigę Lis od wnuczek Patrycji, Aleksandry i Agnieszki

 

WTOREK 08 listopada

Msze św. godz. 17.30

1) + Henrykę Jarzyńską od Janusza z rodz.

2) + Ryszarda Nachmana od córki Anny z mężem i wnukami

 

ŚRODA 09 listopada

Msza św. godz. 17.30

1) + Mariannę Nagła w 4 rocz. śmierci od syna z rodz. + Tadeusza, Janusza, Wiktorię, Bolesława Nagły, Antoninę, Antoniego, Kazimierza Cieplińskich, Helenę, Stanisława Pitas

2) + Genowefę, Marka, Henryka Zdyb, Kazimierza, Bożenę Jagiełło, Irenę, Zdzisława, Józefę, Stanisława Ciepłych, Helenę, Stanisława, Annę, Zygmunta Guździków

 

CZWARTEK 10 listopada św. Leona Wielkiego

Msza św. godz. 17.30

1) + Wiesława Niedbałę od żony Stanisławy

2) za Parafian

 

PIĄTEK 11 listopada Rocznica Odzyskania Niepodległości

Msza św. godz. 16.00 za Ojczyznę

Msza św. godz. 17.30

1) + Stanisławę Sibielak od syna z synową i wnuczką

2) + Eugeniusza Kubicę, zm. z rodz. Trzcionka i Kubica

 

SOBOTA 12 listopada św. Jozafata

Msza św. godz. 17.30

1) + Agnieszkę Luśnia od rodz. Kotów

2) + Tadeusza Jochymczyka od Alfreda Barańskiego z rodz.

 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 listopada

7.00 + Ewę Duran od wnuczki Sylwii z rodz.

9.30 + Henryka Borówkę od swata Mieczysława, Doroty Barańskiej z rodz. Jolanty Krzykawskiej z rodz. Zofii i Zdzisława Nowak z Przeczyc

12.00 + ks. Krzysztofa Słomiana od Parafian

16.30 + Stefanię, Stanisława Machurów, Helenę, Henryka, Ryszarda Taborów, Mariannę, Stanisława Machurów