PONIEDZIAŁEK 24 kwietnia uroczystość św. Wojciecha patrona Polski

17.30 + Melanię Stuczeń w 9 rocz. Jana, Franciszkę, Franciszka Stuczeń, Józefę Bochenek

17.30 + Franciszkę Skrzypiec od Marysi Skrzypiec z dziećmi

 

WTOREK 25 kwietnia święto św. Marka, Ewangelisty

17.30 + Henryka Sochackiego od córki z rodz.

17.30 + Ewę Nowak od chrzestnej Janiny Tomasik z rodz.

 

ŚRODA 26 kwietnia

17.30 + Honoratę, Bolesława, Mirosława Kocotów, Antoninę i Stanisława Szastaków, Tomasza, Adama, Janinę Kuzów, Aleksandrę, Stanisława Kańtoch

17.30 + Henryka Furmankiewicza od Elżbiety Kubik z rodz. Moniki i Krzysztofa Faba z rodz. Renaty i Grzegorza Lis z rodz.

 

CZWARTEK 27 kwietnia

17.30 + Marcina Wieczorka w 20 rocz. od rodziny i siostry z rodz. + Irenę Jastrzębowską od brata z rodz. + Marcina Kubika w 20 rocz. od mamy i brata z rodz. + Stanisława Kubika w 17 rocz. od żony i syna z rodz.

 

PIĄTEK 28 kwietnia św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

17.30 + Henryka Sochackiego od Zakładu Pogrzebowego Arka w Czeladzi

17.30 + Krzysztofa Michalaka od synowej Katarzyny z synem Dawidem

 

SOBOTA 29 kwietnia święto św. Katarzyny Sieneńskiej – patronki Europy

17.30 + Sabinę Stróż w 20 rocz. Stefana Stróż, Mirosława Stróż

17.30 + Sylwię Poniewierską-Stępień od Członkiń III Róży Różańcowej

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 30 kwietnia

7.00 za Parafian

9.30 + Janusza Gazdę w 2 rocz. od żony i rodz. Gazdów
12.00 za Helenkę Barwa
w 2 rocz. ur. o BB, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski od rodziców i dziadków

16.30 + Danutę i Andrzeja Deręgowskich od rodzin: Stróż, Jeszke, Paks, Nowak, Wiesława Gwiazdy i Anny Baran