PONIEDZIAŁEK 8 maja uroczystość św. Stanisława, Patrona Polski

17.30 + Zofię Węgrzyn, zm. z rodz. Węgrzyn i Grzenia od córki z rodz.

17.30 + Genowefę, Jana Wydrych i zm. z rodz.

 

WTOREK 9 maja

17.30 + Jolantę Wieczorek od córki Gosi i córki Moniki z rodz.

17.30 + Danutę Grudzińską od córki Bożeny z rodz.

 

ŚRODA 10 maja św. Jana z Avila, Doktora Kościoła

17.30 + Stanisława Piekarza z okazji imienin od córki Marty

17.30 + Teresę Totoś od bratowej Jadwigi Pytlik z rodz.

 

CZWARTEK 11 maja 

17.30 + Stanisława, Stanisławę Kozieł, Wierę, Kazimierza Gryczyńskich, ks. kan. Tadeusza Strzelczyka, ks. kan. Mirosława Trząskiego

17.30 + Lucjana Figę od siostry Bogumiły Trzcionka

 

PIĄTEK 12 maja

17.30 + Antoniego, Aurelię Flak od córek

17.30 + Teodozję Kopka od kuzyna Henryka Sarny z żoną

 

SOBOTA 13 maja MB Fatimskiej

17.30 + Lucynę i Edmunda Kuc + Ewę Nowak w 1 rocz. śm.

17.30 + Jadwigę Bebel od rodz. Kaczmarków

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 14 maja

7.00 + Wiesława Drygalskiego od sąsiadów Wydrychów i Foltynowiczów

9.30 + Feliksa i Józefa Stanik od wnuczki Bożen z rodz.

9.30 + Filomenę, Franciszka Trzcionka, Antoninę, Władysława Knapik, Halinę, Józefa Lipskich
12.00 + Henryka Ciepielę w 2 rocz. od żony Zofii z rodz. + Karinę Ciepiela w 9 rocz. od Zosi z rodz.

16.30 + Henryka Borówkę od rodz. Katolików z dziećmi, sąsiadek Zofii i Grazyny Trzcionka i sąsiadów Płaszenko