PONIEDZIAŁEK 22 maja św. Rity

17.30 + Tadeusza Szastaka od brata Mariana z żoną i rodziną

17.30 + Jana Szczeszka od Sławomira Jakóbczyka z rodz.

 

WTOREK 23 maja

17.30 + Annę Żwirek od córki Katarzyny z rodz.

17.30 + Krzysztofa Uliniarz od rodziny z Podwarpia

 

ŚRODA 24 maja NMP Wspomożycielki Wiernych

17.30 + Władysławę, Stanisława Czapla, Longinę Czapla, Marzenę Solorz, Mirosławę, Klesz, Annę Perz, Ewę Fickowską

17.30 + Barbarę Wylężek od  Andrzeja Sędzielewskiego

 

CZWARTEK 25 maja św. Bedy Czcigodnego

17.30 + Mirosława w 2 rocz. Andrzeja w 6 rocz. Lustofin, Eugeniusza Lustofin od brata z rodz.

 

PIĄTEK 26 maja św. Filipa Neri - Dzień Matki

17.30 za wszystkie matki naszej parafii

17.30 + Władysławę Hudecką w rocz. śm. Władysławę i Piotra Trzcionków

 

SOBOTA 27 maja św. Pawła VI papieża

17.30 + Zdzisławę i Władysława Janiszewskich od dzieci

17.30 + Ewę Duran od syna Romana z rodz.

 

UROCZYSTOŚC ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 28 maja

7.00 + Teodozję, Stanisława, Kazimierza Hanaków, Zofię, Stefana Dudkiewiczów, zm. z rodz. Hanak, Dudkiewicz, Trzcionka, Karch, Korzec, Grande, Dźwigał, Sajnóg, Ociepka, Eugeniusza Witek, Mariana Czajer

10.00 za Dzieci Komunijne
12.00 za Dzieci Komunijne

16.30 + Anielę Biegoń w 6 rocz. zm. z rodz. Wach