Od 2023 opłata za dzierżawę za pojedyncze miejsce na cmentarzu parafialnym w Psarach wynosi: 600 zł za 20 lat lub 300 zł za 10 lat. Opłaty przedłużającej możemy dokonać osobiście w kancelarii parafialnej lub przez stronę internetową: https://www.ecmentarze.pl/parafia/psary

Aby dokonać wpłaty online należy najpierw wpisać dane zmarłego – następnie kliknąć Szczegóły i Ofiara na grób OnLine. System przyjmuje opłatę tylko za 10 lub 20 lat. 

Prawo do grobu jest uregulowane w państwowej ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Każdy ma możliwość jeszcze za życia wykupić miejsce pochówku na cmentarzu. Jeśli w jednym miejscu ma być pochowanych kilka osób, również jest to możliwe. Warto jednak pamiętać, by regularnie uiszczać opłaty za grób.
Według ustawy o cmentarzach miejsce na cmentarzu jest tylko dzierżawione a grób może być użyty ponownie do pochówku po 20 latach. Nie jest to możliwe, jeśli ktokolwiek zgłosi zastrzeżenie do tego faktu i opłaci koszty za pochowanie zwłok. Opłatę wnosi się na 20 lat. Prawo to może być dowolnie przedłużane. Oznacza to, że po 20 latach można zgodnie z prawem ponownie wykorzystać grób, także do pochówku osoby niespokrewnionej.
Warto wiedzieć, że jeśli po 20 latach od pochówku rezerwacja nie została przedłużona, administrator często stara się dotrzeć do opiekuna grobu. Jeśli trudno do niego dotrzeć, często stawia się tabliczkę: grób do likwidacji. Jeśli przez kilka miesięcy nikt się nie zgłosi, by przedłużyć opłatę grobu, przekazywany jest do puli grobów, w których można pochować kogoś innego.
Jeśli nie doszło do nowego rozporządzenia tym miejscem, to możemy w każdym momencie przedłużyć prawo do grobu, płacąc po prostu za miejsce na kolejne 20 lat. Jeśli nie opłacimy przedłużenia, a miejsce zostanie rozdysponowane do pochówku, to niestety nie możemy żądać przywrócenia tego miejsca. Nawet jeśli utrzymujemy grób w bardzo dobrym stanie i odwiedzamy go regularnie.
(informacja podana za dziennik prawny.pl)