W latach: 1925-1926 została wybudowana w Psarach przydrożna kaplica, w której odprawiano nabożeństwa. W latach: 1937-1938 do wspomnianej kaplicy dobudowano kościół murowany, jednonawowy wskutek czego kaplica stała się jego prezbiterium. 03.08.1937r. ówczesny ordynariusz diecezji częstochowskiej utworzył w Psarach placówkę duszpasterską w formie ekspozytury. Tym samym Psary zostały wyłączone jednocześnie z parafii Grodziec. Wspomniana ekspozytura posiadała już wtedy kościół i liczyła 2507 wiernych. Pierwszym administratorem wspólnoty został ks. Lucjan Nowak. Jego staraniem powstał ołtarz główny i zakupiono nowy baldachim. W latach: 1945-1946 opiekę duchową nad wiernymi sprawował ks. Piotr Turlejski.

Parafię w Psarach uroczyście erygował biskup częstochowski Zdzisław Goliński 17.01.1953r. a jej patronami zostali święci Apostołowie Piotr i Paweł.

W latach: 1953-1957 obowiązki pierwszego proboszcza pełnił ks. Paweł Janda. W trudnej pracy duszpasterskiej pomagali mu wikariusze: ks. Andrzej Zachuta i ks. Antoni Śliwa. Wypada wspomnieć, że z tutejszej parafii wywodzi się ks. Ireneusz Faba, salezjanin, bliski przyjaciel i powiernik ks. bp Adama Śmigielskiego, pierwszego Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej. Ks. Ireneusz święcenia kapłańskie przyjął w 1959r. a zmarł 20.09.2012r. Pamięć o tym kapłanie i zakonniku pozostaje we wspólnocie wciąż żywa.

W latach: 1957-1962 proboszczem był ks. Stanisław Grunwald. W 1960r. do pracy jako wikariusz został skierowany ks. Jan Biskup, który zastąpił pracującego ks. Tadeusza Kańtocha. 08.10.1961r. poświęcono nowe tabernakulum, wykonane z metali kolorowych.

W latach: 1962-1985 funkcję proboszcza pełnił ks. Władysław Antkiewicz. W 1962r. w Psarach zamieszkał również ks. Anatol Horski, któremu powierzono zadanie tworzenia nowej parafii w Strzyżowicach. W 1962r. zakupiono i poświęcono nowe chorągwie. W początkach działalności ks. Antkiewicza odnowione zostały ołtarze świątyni. W prowadzeniu nauki religii, które odbywały się wówczas na plebanii, pomagała ks. Władysławowi s. Maria Eufemia od Dzieciątka Jezus. w latach: 1960-1970 w parafii pracował również ks. Jan Żrałek z Sączowa. W latach: 1974-1975 parafia otrzymała zgodę na remont i rozbudowę kościoła. Świątynię przedłużono o 3,5m. a żelbetonowy strop wzmocniono dwoma filarami, aby wytrzymał ciężar nowych organów. W 1975r. dla uczczenia Roku Świętego w prezbiterium zamontowano nowy drewniany krycyfiks z piekną, bardzo wymowną rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego. Od 1978r. w parafii pracował ks. Mirosław Zieliński.

W latach: 1985-2002 funkcję proboszcza pełnił ks. Stanisław Oleszczyk. W 1987r. poświęcono plac pod budowę nowego Domu Katechetycznego. W 1998r. dzięki środkom zebranym przez parafian zakupiono nowy ołtarz soborowy, chrzcielnicę i ambonę. Konsekracji nowego ołtarza dokonał ordynariusz sosnowiecki ks. bp. dr Adam Śmigielski. W 2000r. zakupiono i poświęcono nowe tabernakulum. Funkcje wikariuszy za jego kadencji pełnili: 1988-1990 ks. Krzysztof Słomian; 1990-1994 ks. Marek Wyjadłowski; 1994-1998 ks. Krzysztof Dulko. 21.02.2002r. odbył się pogrzeb ks. kanonika Stanisława Oleszczyka. W latach: 1988-2003 wikariuszem parafii był ks. Andrzej Małodobry, który po śmierci ks. Oleszczyka pełnił funkcję administratora parafii.

W latach: 2002-2009 funkcję proboszcza pełnił ks. Włodzimierz Sęk. Rozpoczął on gruntowny remont kościoła. Przeprowadzono konserwację ścian, instalacji elektrycznej, ławek i okien, wyremontowano dach i wieżyczki. Poświęcono nowe figury patronów: św. Apostołow Piotra i Pawła, Matki Bożej Fatimskiej oraz rzeźbę św. Barbary, wykonaną z węgla. Przed głównym wejściem zbudowano przedsionek. Dzięki wspomnianym pracom świątynia ewidentnie zmieniła swój wygląd. Kolejnym zadaniem, którego podjął się nowy proboszcz była budowa rur odwadniających i przebudowa bruku klinkierowego. Za jego kadencji funkcję wikariuszy pełnili: ks. Andrzej Małodobry do 2003; ks. Jarosław Bugajski: 2003-2008; ks. Andrzej Lis 2008-2009. W latach: 2003-2005r. trwała budowa kaplicy cmentarnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, której poświęcenia dokonał ks. bp Adam Śmigielski 16.09.2006r. 

Od 2009r. proboszczem parafii jest ks. Jan Piekarski. Za jego kadencji funkcję wikariusza pełnili w latach: 2009-2013 ks. Andrzej Milej; 2013-2015 ks. Zenon Ptak; 2015-2018 ks. Michał Musialski; 2018-2022 ks. Piotr Kocot i od 2022 ks. Mariusz Dydak.