W latach 1925-1926 wybudowana została w Psarach przydrożna kaplica w której odprawiano nabożeństwa. W latach 1937-1938 do kaplicy dobudowano kościół murowany, jednonawowy a dotychczasowa kaplica stała się prezbiterium kościelnym. 3. sierpnia 1937r. ordynariusz diecezji częstochowskiej utworzył w Psarach placówkę duszpasterską w formie ekspozytury. Wyłączona została jednocześnie z parafii Grodziec wieś Psary. Ekspozytura w Psarach posiadała wtedy już kościół i miała 2507 wiernych. Pierwszym administratorem Psarskiej wspólnoty został ks. Lucjan Nowak. Zabudowano wtedy ołtarz główny i zakupiono baldachim. W latach 1945-1946 Psarską ekspozyturę sprawował ks. Piotr Turlejski. 17. stycznia 1953r. uroczyście erygowano parafię Psary. Patronami parafii zostali ustaleni ap. Piotr i Paweł. Obowiązki proboszcza objął ks. Paweł Janda i pełnił je do 1957r. W tym trudnym zadaniu pomagali mu wikariusze: ks. Andrzej Zachuta i ks. Antoni Śliwa. Z parafii Psary wywodzi się też ks. Ireneusz Faba, który otrzymał święcenia w 1959r, zmarł 20.09.2012r.

W latach 1957-1962 kolejnym proboszczem był ks. Stanisław Grunwald. W 1960r. do pracy w psarskiej parafii został skierowany ks. Jan Biskup, który zastąpił pracującego do tej pory wikariusza ks. Tadeusza Kańtocha. 8. października 1961r. poświęcono tabernakulum wykonane z metali kolorowych. Od 1962 do 1985r. funkcję tą pełnił ks. Władysław Antkiewicz. W 1962r. na plebani w Psarach zamieszkał ks. Anatol Horski, któremu powierzono tworzenie parafii w Strzyżowicach. W 1962r. zakupiono i poświęcono chorągwie. Na początku działalności ks. Antkiewicza odnowione zostały ołtarze tej świątyni. W prowadzeniu nauki religii, które odbywały się na plebanii pomagała ks. Władysławowi siostra Maria Eufemia od Dzieciątka Jezus. w latach ’60-’70 w parafii Psary pracował również ks. Jan Żrałek z Sączowa. W latach 1974-1975 parafia otrzymała zgodę na remont i rozbudowę kościoła. Świątynie przedłużono o 3,5 m, a żelbetonowy strop wzmocniono dwoma filarami, aby wytrzymał ciężar nowych organów. W 1975r dla uczczenia Roku Świętego w prezbiterium zabudowano krzyż z rzeźbą Chrystusa. Od 1978r. w parafii pracował ks. Mirosław Zieliński.

W okresie 1985-2002 proboszczem był ks. Stanisław Oleszczyk. w 1987r. poświęcono plac budowy pod Dom Katechetyczny i rozpoczęto jego budowę. Od 1988r. funkcję wikariusza pełnił ks. Krzysztof Słomian. W latach 1990-1994 naukę religii prowadził wikariusz ks. Marek Wyjadłowski, a 1994-1995 – ks. Krzysztof Dulko. W 1998r. dzięki środkom pieniężnym zebranym przez parafian zakupiono ołtarz, chrzcielnicę i ambonę. Konsekracji ołtarza dokonał ordynariusz sosnowiecki ks. bp. dr Adam Śmigielski. Kolejnym wikariuszem był ks. Andrzej Małodobry. W 2000r. zakupiono i poświęcono nowe tabernakulum. 21. lutego 2002r. odbył się pogrzeb, w którym parafianie żegnali ks. kanonika Stanisława Oleszczyka.

W latach 2002-2009 funkcję proboszcza pełnił ks. Włodzimierz Sęk. W 2002r. odbył się gruntowny remont kościoła. Przeprowadzono konserwację ścian, instalacji elektrycznej, ławek i okien. Wyremontowano dach i wieżyczki. Poświęcono figury św. ap. Piotra i Pawła, Matki Bożej Fatimskiej oraz rzeźby św. Barbary. W wejściu głównym zbudowano wiatrołap. Dzięki wymienionym pracom świątynia zmieniła swój wygląd zewnętrzny. Kolejnym zadaniem jakiego podjął się ks. Sęk była zabudowa rur odwadniających i przebudowa bruku klinkierowego. W 2003r. wikariusza ks. Andrzeja Małodobrego wymienił ks. Jarosław Bugajski,który pełnił funkcję wikariusza do roku 2008. W 2005r. ukończono budowę kaplicy cmentarnej, która trwała dwa lata. W 2008r. do parafii w Psarach został skierowany ks. Andrzej Lis. Od 2009 roku proboszczem jest ks. Jan Piekarski, a wikariuszem ks. Andrzej Milej. W latach 2013-2015 w naszej parafii pracował ks. Zenon Ptak. W 2015 roku do Psar został skierowany ks. Michał Musialski.